Under åren 1996-2002 fanns det i medeltal 46 biodukar i Göteborg. Till dessa kom det ungefär 1,8 miljoner besökare som satt på de 7.800 stolarna och såg 47.300 föreställningar. Det innebär att det i snitt gjordes cirka 231 besök per biografstol och år under perioden. För 2002 gjordes det i medeltal 237 besök i varje stol.

Trots att antalet filmdukar varit i princip oförändrat så har antalet föreställningar minskat. 1996 var det nästan 51.000 föreställningar, 2002 hade de sjunkit till 45.000.

Fler ser varje föreställning

Ändå är vi fler som lockas att se varje föreställning. Nästan två miljoner besök 2002, jämfört med 1,6 miljoner 1996.

Vikande trend

Den största ökningen av antalet besök gjordes under år 2000, då ökade antalet med hundra tusen till nästan två miljoner besök.

Även om antalet besök fortfarande ökar så sker det i en allt långsammare takt. Skillnaden mellan 2001 och 2002 är nästan obefintlig.

AB4.gif

4C46.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet