Efter två vita jular, 2009 och 2010 så inställer sig frågan om vi kan räkna med en vit jul också i år. En genomgång av snöstatistiken sedan 1900 visar att det varit snö på ungefär 30 procent av julaftnarna i Göteborg.

När man jämför jularna i Göteborg under jämna tioårsperioder, 1900-1909, 1910-1919 och så vidare, har antalet vita jular pendlat mellan två och fem per tioårsperiod. Det har alltså inte blivit vanligare med gröna jular på senare år.

8BC.jpg

Illustration: Stadsledningskontoret Samhällsanalys och Statistik

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet