Den som letar efter en äldre lägenhet har störst chans att hitta en i Majorna. Majorna är den stadsdelsnämnd som har flest bostäder som byggda innan 1940.

Även i de andra centrala stadsdelarna är andelen äldre bostäder hög, liksom i Södra Skärgården (tidigare sdf Styrsö), fast där finns framförallt äldre småhus.

Fyrttio- och femtiotalslägenheter hittar man i första hand Kortedala, Biskopsgården och Lundby. En tredjedel av alla bostäder i Göteborg byggdes mellan åren 1961 och 1980. I tio stadsdelar dominerar bostäder från denna tidsperiod. Särskilt gäller detta Bergsjön där hela 98 procent av alla bostäder byggdes under dessa år.

Göteborgs modernaste stadsdel är Torslanda där över hälften av bostadsbeståndet är byggt
1981 eller senare. Även Kärra-Rödbo, Askim, Älvsborg och Linnéstaden har en större andel nya bostäder än kommungenomsnittet.

Diagram äldre och nya bostäder

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet