Bostadsfördelningen i stadsdelarna skiljer sig kraftigt åt. I Västra Göteborg är drygt 60 procent av bostäderna småhus medan det knappt finns några småhus alls i de centrala stadsdelarna.

I Angered och Östra Göteborg är det färre som äger sin bostad – cirka 70 procent av bostäderna är hyreslägenheter. I Norra Hisingen och Västra Göteborg är siffrorna de omvända – knappt 30 procent är hyresrätter.

Att bo i småhus är vanligast i skolåldern, mellan 42 och 47 procent av varje åldersgrupp mellan 5 år och 18 år gör det. Där bor de naturligtvis inte själva och således är även de åldersgrupper där många är föräldrar till barn i skolåldern överrepresenterade i småhusen.

De unga vuxna och studenterna bor däremot i mycket hög utsträckning i flerbostadshus, över 90 procent i varje ålder mellan 24 och 29 år. För (nästan) varje år som går efter pensionsåldern så ökar också andelen som bor i flerbostadshus, och då främst bostadsrätt.

ADA.jpg

Fördelningen av bostadstyper i Göteborg och i stadsdelarna. Bostadsrätt och hyresrätt avser lägenheter i flerbostadshus.
Källa: SCB med bearbetningar av Stadskansliet

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet