I Göteborg har andelen ogifta personer över 20 år ökat stadigt sedan 1960-talet och är nu för första gången större än andelen gifta. Den ökande trenden för frånskilda har planat ut de senaste tio åren och ligger nu på cirka 13 procent.

En gissning om varför skilsmässokurvan planat ut är att färre människor är gifta och då är det förstås färre som kan skilja sig.

Änkor/änklingar ligger stadigt på sju procent, undantaget är 80-talet då andelen uppgick till nio procent.

Någon gång på 70-talet ändrades den största orsaken till varför en göteborgare blev ensamstående, det blev mer vanligt att man skilde sig än att maken avled.

944.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet