Räkan är det fiskeslag som Göteborgs hamn redovisar störst uppfångst av. Hela 1048 ton under år 2009. Det följs av havskräftan där 920 ton fiskades upp under år 2009. Västkustens delikatesser dominerar alltså i Göteborgs hamn.

Efter räka i uppfiskad mängd kommer torsk och gråsej som har ungefär hälften av denna kvantitet. 487 ton torsk och 457 ton gråsej fiskades upp under 2009.

Den fisk som har mest ökat i uppfiskad mängd om man jämför 2005 till 2009 är sillen Det är en ökning med 225 procent jämfört med år 2005. Uppfiskningen av räkan har också ökat med 74 procent. Den fisk som fiskades mindre av 2009 jämfört med 2005 är vitling, rödspätta och torsk. Medan kolja, makrill och sej har ökat med drygt en tiondel var och en.

9F6_5.jpg

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet