Förra året flyttade 26.798 personer till Göteborg och 25.256 flyttade från staden. Skillnaden mellan in- och utflyttningen, nettoinflyttningen var 1.542 personer.

Det finns ganska tydliga mönster i flyttningarna. Gentemot förorterna tappar Göteborg invånare, medan man vinner invånare från utlandet och övriga Sverige.

Störst är flyttvinsterna gentemot större städer som ligger relativt nära Göteborg. Flyttningsutbytet med andra länder är ganska spritt, fast med en tyngdpunkt på näraliggande länder och Asien.

Nettoflyttning efter områden 2005:
94E.gif

De fem kommunerna och länderna med störst nettoinflyttning till Göteborg 2004:
391E.gif

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet