Det föddes mer än 7 500 barn i Göteborg under 2009, det är fler än vad det fötts under de senaste 40 åren. Det har skett en ökning av antalet födda under varje år de senaste tio åren.

De allra yngsta utgör en större andel av befolkningen i Göteborg än i riket som helhet. Detta förklaras till stor del av den stora inflyttningen av personer i 20-årsåldern, Göteborg har en större andel kvinnor i barnafödande ålder än övriga landet.

8A4_2.jpg

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet