Under 2009 ökade antalet invånare i Göteborgsregionen med nästan 11 300 personer, varav drygt 7 100 personer i Göteborg.

2009 och 1994 är de enda åren då befolkningsökningen varit över 7 000 personer. Dessförinnan får man gå tillbaka till 1970 för att hitta en ökning över 6 000 personer.
Anledningen till att befolkningen ökar är att det föds fler än det dör, samt att det är fler som flyttar till Göteborg än som flyttar ut. Under 2009 föddes många barn och födelseöverskottet var större än under något år sedan 1968 då statistiken börjar.

Det inrikes flyttningsöverskottet var nära noll, det är alltså ungefär lika många som flyttar till Göteborg från övriga Sverige än vad det är som flyttar från Göteborg till andra kommuner. Däremot får man gå tillbaka till 1970 för att finna ett så högt invandraröverskott som 2009:

6192.jpg

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet