Mellan 1993 och 2002 ökade antalet förvärvsarbetande i Göteborg med drygt 46.000 personer. Totalt förvärvsarbetade 274.500 personer i slutet av år 2002. Av dessa var 181.000 göteborgare och drygt 93. 000 bodde i en annan kommun.

Detta innebär att det i Göteborg tillkommit betydligt fler jobb än de som förlorades under krisen i början och mitten av 1990-talet.

Antalet jobb har procentuellt också ökat mer i Göteborg än i både Stockholm och Malmö. De tre storstäderna har haft en bättre utveckling än övriga landet – i Göteborg är ökningen varit tre gånger så stor som i övriga landet.

Förvärvsintensiteten ökade också

Göteborg ”leder” även när man jämför Storgöteborg med Stormalmö och Storstockholm.

Att antalet förvärvsarbetande beror inte bara på att göteborgarna har blivit fler, utan också på att förvärvsintensiteten ökat. Alltså andelen personer som förvärvsarbetar i en åldersklass.

1993 arbetade 65 procent av Göteborgarna i åldern 20-64 år. 2002 hade denna siffra stigit till knappt 71 procent.

Även här har utvecklingen varit bättre i Göteborg än i de andra två storstäderna.

Förändring av antalet förvärvsarbetande 1993-2002, procent

C44.gif

Förändring av förvärvsintensiteten 1993-2002, procentenheter
3174.gif

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet