Förvärvsfrekvensen, det vill säga andelen i procent av Göteborgs befolkning som förvärvsarbetar, har kraftigt förändrats mellan könen de senaste 30 åren. I den mest förvärvsaktiva åldern, 20-64 år, var kvinnornas förvärvsfrekvens knappt 70 procent år 2001. Motsvarande siffra hos männen ligger strax över 70 procent. Detta är ett förhållande som har sett ungefär likadant ut sedan 90-talet, då skillnaden mellan könen än så länge var den minsta, en procentandel.

Annat var det för 30 år sedan, då var det knappt hälften av kvinnorna i Göteborg som förvärvsarbetade, medan männens förvärvsfrekvens var hela 80 procent.

Andelen kvinnor fortsätter öka

Förutom att förvärvsfrekvensen blivit mer lika mellan könen idag jämfört med 70-talet, kan man se att kvinnorna fortsätter att öka, om än i mindre skala.

Tidigare var det bara i åldersgruppen upp till 19 år som kvinnorna hade en högre förvärvsfrekvens än männen. I de senaste siffrorna från 2001 ser vi nu att kvinnorna gått om männen även i åldersgruppen 35-54 år.

Utbildningsnivå har blivit viktigare

Det innebär att männens förvärvsfrekvens är högre än kvinnornas bara i åldersgruppen 25-34 år. I gruppen 20-24 år har könen ungefär lika stora siffror.

Varför denna förändring sker finns det många orsaker till. En skulle kunna vara att vi gått från industrisamhälle till tjänstesamhälle, där utbildningsnivån har blivit en viktigare egenskap än den fysiska styrkan.

Skillnaderna störst i barnfamiljer

Noterbart är också att i de åldersgrupper där man oftast har hemmaboende barn, har männen fortfarande en högre förvärvsfrekvens än kvinnorna, det är också i de åldersgrupperna som vi hittar två av de tre största skillnaderna i siffrorna mellan könen.

DF8.gif

3878.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet