Antalet göteborgare växer rekordartat. Nu är vi för första gången över 600 000 invånare i Göteborg. I början av maj passerades den magiska gränsen. Det tog 15 år för Göteborg att öka med 100 000 – det är snabbare än någonsin tidigare.

Tack vare en hög befolkningstillväxt under 2022 och början av 2023 passerades 600 000 strecket tidigare än beräknat. Ökningen från 500 000 till 600 000 tog knappt 15 år vilket kan jämföras med att det tog 48 år för staden att växa från 400 000 till 500 000 invånare. 

– Den snabba befolkningstillväxten beror framför allt på att det fötts många barn och att invandringen varit hög. De senaste 15 åren har dessutom präglats av oförutsägbara händelser som flyktingkrisen och Coronapandemin, vilket gjort att den årliga befolkningstillväxten varierat mycket, säger Lutz Ewert, analytiker på statistik och analys på stadsledningskontoret.  

De senaste två åren har Göteborg dessutom växt mer än alla andra kommuner i landet. 

– Det är inte bara folkmängden som ökar. Staden befinner sig i ett utvecklingsskede med ett enormt bostadsbyggande och stora infrastrukturprojekt. 

En inflyttningsstad

Över två tredjedelar av befolkningstillväxten består av personer som är utrikes födda. De har ökat från 107 000 till 174 000. De största invandrargrupperna kommer idag från Asien och Europa. 

Lutz Ewert menar att Göteborg alltid varit en inflyttningsstad men att motiven skiftat genom åren. 

– Under 1950- och 1960-talet var det i första arbetskraftsinvandring och på 1970-talet började flyktinginvandringen som tillsammans med anhöriginvandringen dominerade fram till 2010-talet då arbetskraftsinvandringen ökade igen. I samband med EU-inträdet har Göteborg även blivit populärt bland utländska studenter, säger han. 

Befolkningstillväxten kommer att fortsätta vara stark enligt kommunens befolkningsprognos. Och år 2039 förväntas göteborgarna vara 700 000.