Nu är det svårt att få tag på bostad i hela Göteborg. Det finns dock stora skillnader på bostadsmarknaden inom staden. Detta syns tydligt när ser på bostädernas storlekar i olika stadsdelnämnder.

Små lägenheter, ettor med kök och mindre, finns framförallt i centrala Göteborg.

Få ettor i Torslanda och på Styrsö

I stadsdelen centrum är nästan var fjärde lägenhet en etta. I Lundby, Majorna, Linnéstaden och Örgryte uppgår andelen ettor till runt 20 procent.

I andra ändan finns Torslanda och Styrsö, där mindre än var 20:e bostad är en etta.

Stora bostäder långt ut

Stora bostäder hittar man främst i mer perifert liggande stadsdelsnämnder som Älvsborg, Styrsö, Askim och Torslanda.

Gemensamt för dessa stadsdelsnämnder är att man har många småhus, och småhus är oftast större än lägenheter.

Lägst andel bostäder med minst fem rum och kök finns i Majorna, Högsbo, Frölunda och Bergsjön.

AF4.gif

7D96.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet