Antalet invånare i Göteborg 2003 var 478.054 personer. Det innebär en ökning med 3.177 personer jämfört med föregående år. Fördelningen per stadsdelsnämnd varierar men storleksordningen har inte förändrats.

Centrum har fortfarande flest antal invånare och Styrsö minst. Lägger man ihop alla SDN-siffrorna märker man att summan blir mindre än Göteborg totalt.

Det beror på att det är 1.430 personer som inte är folkbokförda i något särskilt SDN. ”På församling skrivna” är den största gruppen av dessa.

Det kan vara personer utan fast bostadsadress men också gamla människor som bor på ett sjukhem men fortfarande vill vara folkbokförd i sin gamla stadsdel.

Minskning i Väster

Den vanligaste orsaken till förändringar i folkmängden beror på att folk flyttar in eller ut. Därför är ett större bostadsbyggande bra för befolkningstillväxten.

Det är tre SDN som minskar sin folkmängd och de ligger alla i väster, Askim (-61), Styrsö (-24) och Älvsborg (-21). Den i särklass största ökningen står Lundby för (632) följt av Lärjedalen (435).

De SDN som haft minst förändringar är Biskopsgården (1), Härlanda (4) och Högsbo (5).

BB4.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet