Göteborg är Sveriges största industristad. Fler arbetar inom industrin i Göteborg än i Stockholm eller Malmö.

År 2003 arbetade 32.700 personer inom Göteborgs industrier, i Stockholm var motsvarande siffra 27.300 och i Malmö 13.400. De största industriföretagen i Göteborg är Volvo Personvagnar, Volvo Lastbilar och SKF.

Att industrin är viktig i Göteborg blir också tydligt när man ser till andelen sysselsatta. I Göteborg jobbar 14 procent av alla förvärvsarbetande inom industrin, det är precis dubbelt så mycket i Stockholm. Även i Malmö är andelen industrisysselsatta lägre.

Faktum är dock att andelen industriarbetare är betydligt högre i Sverige som helhet jämfört med de tre storstäderna. Drygt 20 procent av alla sysselsatta i Sverige finns inom industrin

Antal industrisysselsatta 2003
A5A.gif

Uppgifterna är hämtade från Arbetskraftsundersökningen (AKU) 2003 årsmedeltal, Statistiska Centralbyrån

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet