Majoriteten av dagens göteborgare är födda i Västra Götalands län, vilket är ganska naturligt med tanke på att Göteborg ligger i Västra Götaland. Mer förvånande är kanske att det näst vanligaste födelselänet är Stockholms län.

Efter Stockholm bland födelselänen för boende i Göteborg är grannlänen, till exempel Halland, Jönköping och Värmland, men många kommer också från det folkrika Skåne.

Boende i Göteborg efter födelselän (exklusive Västra Götaland)

8D4_2.jpg

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet