Jordbruken fortsätter att minska i antal i Göteborgs Stad. Under 1992-2002 har antalet jordbruk minskat med 23 procent. Samtidigt minskade arealen bara med 13 procent. Jordbruken verkar alltså bli färre men större

I Säve församling finns nästan 40 procent av jorbruken inom Göteborgs kommungräns. Därefter är det Björlanda och Bergums församling som har lite mindre än 20 procent vardera av jordbruken.

Resterande 25 procent är fördelade på Tuve, Rödbo, Askim, Torslanda och Angered församlingar.

89C.gif

3574.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet