I alla åldrar är andelen män med körkort betydligt högre än andelen kvinnor. Särskilt hög är skillnaden bland pensionärerna, där det är dubbelt så vanligt att män har körkort i vissa åldersgrupper.

Både bland män och kvinnor så är andelen med körkort högst i åldern 60-64 år, för män ligger den på 87 procent och för kvinnor på 75 procent.

Bland de yngsta i åldern 18-24 år är andelen med körkort i genomsnitt på 50 procent.

89E.gif

Källa: Stadsledningskontoret Samhällsanalys och Statistik

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet