Akan, ibo, dari och tagalog är språk som är okända för de allra flesta. Men de är några av de 75 språk som stod på schemat som modersmålsundervisning i Göteborgs grundskolor under vårterminen 2004.

För att få modersmålsundervisning krävs att minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska och att språket används i det dagliga umgänget i hemmet.

7.300 fick undervisning

Bara lite drygt varannan elev utnyttjar rättigheten att få undervisning i modersmål.

Av de 12.800 grundskoleelever som var berättigade till modersmålsundervisning, var det bara 7.300 som deltog.

Skillnaderna är stora mellan olika delar av Göteborg när man ser till rätten att få modersmålsundervisning.

88,5 procent av Bergsjöeleverna

I Styrsö var det 1,1 procent och i Torslanda 1,9 procent av grundskoleeleverna som var berättigade till modersmålsundervisning, vilket kan jämföras med 88,5 procent i Bergsjön och 72,5 i Lärjedalen.

De vanligaste språken för modersmålsundervisning är arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, persiska och somali.

Mer information om bland annat undervisning i modersmål finns i den rapport om elever i grundskolan som stadskansliet ger ut två gånger per år (se länk nedan)

Andel av samtliga grundskoleelever som är berättigade till modersmålsundervisning:
D9C.gif

Språk med flest elever som har modersmålsundervisning:
4EBC.gif

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet