Om man tittar på hur stor andel barn som föds av mödrar inom vissa åldersgrupper syns en tydlig trend. Äldre kvinnor föder en allt större andel av barnen på bekostnad av de yngre. 25-29-åringar är den åldersgrupp som traditionellt fött de flesta barnen de senaste decennierna, men sedan 1995 är det 30-34 åringarna som tagit tätpositionen.

En titt på enskilda åldrar visar att 2002 födde 30-åringarna flest barn, följt av 31-åringarna och på tredje plats kommer 29- åringarna.

30-44 åringar ökar

Generellt kan man säga att åldersgruppen upp till 29 år stadigt minskar sin andel av födda barn i Göteborg, medan 30-44 åringar ökar sin.
Kvinnor 45 år och äldre har gått från 0 procent 1974 till 0,3 procent år 2002.

Familjebildning skjuts upp

Varför denna förskjutning i åldrarna sker är svårt att säga, men kravet på en högre och därmed längre utbildning för allt fler jobb gör att man bildar familj senare i livet.

Ökningen av andelen barnafödandet i de övre åldersgrupperna kan i och för sig tänkas att fortsätta, men till slut kommer den biologiska funktionen att bromsa upp trenden.

B8C.gif

6682.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet