Från att ha varit ett område dominerat av varvsverksamheten har Norra Älvsstranden under 1990- och 2000- talet utvecklats till Göteborgs största sammanhängande nya bostadsområde.

I början av 1990-talet fanns det runt 500 invånare i området. I stort sett alla bodde i den gamla bebyggelsen runt Slottsberget-Lindholmen.

Fram till september 2007 har det byggts bostäder från Lindholmen nästan ända fram till Älvsborgsbron och befolkningen har växt till över 4.700. Området kommer fortsätta att växa i takt med att det byggs fler bostäder.

Få barn i skolåldern

I området finns nästan uteslutande lägenheter i flerbostadshus och hyrorna och insatserna är relativt höga. Norra Älvstrandens läge i staden, att det byggts mest flerbostadshus och att hyror och insatser är
relativt höga avspeglar sig i befolkningens åldersstrukur.

I förhållande till hela Göteborg är andelen barn i skolåldern mycket låg, andelen ungdomar är lägre medan åldrarna 50-65 år är betydligt överrepresenterade på Norra Älvstranden.

Befolkningsutveckling i Norra Älvstrandsområdet 1991-2007
(september 2007)

BC8.gif

Åldersstruktur I Norra Älvstrandsområdet och Göteborg 2006
2FD8.gif

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet