Antalet födda barn har ökat stadigt sedan 1999. Jämför man antalet födda under det första halvåret 2004 med åren under den så kallade babyboomen, så var det bara toppåret 1990 som det föddes fler än 2004. Betyder detta att vi är inne i en ny babyboom?

Den så kallade fruktsamheten, alltså antal barn som föds per kvinna, har visserligen ökat i Göteborg, liksom i övriga landet, men en stor del av det ökande antalet födslar beror på att kommunens folkmängd ökat.

Fler barn krävs för ny boom

Särskilt stor är folkökningen när man ser till åldrarna 25-34 år, det vill säga just de åldrarna där det är vanligast att man föder barn.

2004 finns det 20 procent fler kvinnor i åldern 25-34 år än det fanns under ”babyboomens” toppår. För att man ska kunna säga att vi har fått en ny babyboom krävs alltså att antalet barn ökar med ytterligare cirka 20 procent.

A36.gif

1E8.gif

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet