År 2003 utfärdades 150.000 böter för olika parkeringsförseelser i Göteborg på de cirka 32.000 parkeringsplatser som handhas av trafikkontoret och Göteborgs Stads Parkerings AB.

Totalt motsvarade böterna 65 miljoner kronor. Samtidigt betalade bilisterna in 148 miljoner kronor i olika former av parkeringsavgifter.

P- eller stoppförbud vanligast

Det betyder rent teoretiskt att de erlagda parkeringsböter motsvarande nästan hälften av årets alla parkeringsavgifter.

Den vanligaste orsaken till att man får en parkeringsbot är att man har parkerat där det är parkerings- eller stoppförbud.

På andra plats kommer att man inte betalat parkeringsavgiften och på tredje att man parkerat mot tidsregleringen.

A36_2.gif

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet