SCB's senaste uppgifter visar att det i november 2006 fanns totalt 292.000 personer (16 år och uppåt) som förvärvsarbetade i Göteborg. Av dessa är 191.900 göteborgare, resterande 100.100 pendlar in till Göteborg för att arbeta.

Under senaste tioårsperioden har antalet arbetstillfällen ökat med 53.800, vilket motsvarar 23 procent. Antalet göteborgare som arbetar i Göteborg har ökat med 35.700 och antalet inpendlare har ökat med 18.800. Det innebär att de nya arbetstillfällena procentuellt sett har fördelats jämt mellan göteborgare och inpendlare.

Flest inpendlare från Mölndal

Var tredje person som arbetar i Göteborg bor i en annan kommun. De allra flesta som arbetspendlar bor i någon av de 13 förortskommunerna, hela 77 procent av inpendlarna gör det. Störst är inpendlingen från Mölndal med nära 15.000 personer, och Kungsbacka med cirka 13.000.

Av kommunerna utanför förortsområdet är inpendlingen allra störst från Borås och Marks kommun med 1.900 respektive 1.600 inpendlare. Strax efter följer Stockholm och Uddevalla med dryga 1.000 personer var.

Varifrån kommer de som arbetar i Göteborg 2006, %

BC2.gif

Kommuner med störst antal pendlare till Göteborg 2006
Orange = förortskommun Gul = annan kommun

29D0.gif

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet