Göteborg har stor betydelse som arbetsmarknad för de boende i förortskommunerna. Enligt Statistiska Centralbyråns senaste statistik finns det 270.000 arbetstillfällen i Göteborg. En tredjedel eller 91.000 av arbetstillfällena innehas av personer som pendlar in till Göteborg.

Dessa 91.000 inpendlare kommer huvudsakligen från det som Statistiska centralbyrån kallar ”förorterna”. Det vill säga kommunerna Ale, Härryda, Mölndal, Partille, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

De flesta som pendlar in till Göteborg kommer från Mölndal och Kungsbacka, cirka 12.000 från vardera kommun.

Sammanlagt pendlar 67.000 förortsbor till Göteborg, medan bara 23.000 göteborgare pendlar ut till arbeten i förortskommunerna.

Den enda förortskommun som har ett någorlunda jämt pendlingsutbyte med Göteborg är Mölndal.

Av de pendlare som inte kommer från förortskommunerna kommer de flesta från kommuner strax utanför, som Alingsås, Borås, Varberg och Mark.

B5C.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet