Chansen att Göteborg får en vit jul är tyvärr inte så stor.Statistiken för 1900-talet visar att vi haft minst en centimeter snö på juldagsmorgonen endast två till fyra jular av tio.

Det finns ingen ökning eller minskning av antalet vita jular, men man kan se att de tenderar klumpa ihop sig under vissa perioder

Jular som vi haft mer än nio centimeter snö är 1923, 1925-26, 1956, 1981 och 1996.

830_12.jpg

Uppgifterna kommer från SMHI.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet