Göteborgarna handlar mer och mer på Systembolaget, framförallt öl och vin. Under de senaste fem åren har antalet sålda liter alkoholhaltiga drycker hos Systembolaget ökat med drygt 30 procent.

År 2002 sålde Systembolaget drygt 18 miljoner liter alkoholhaltiga drycker i Göteborg. 1998 var motsvarande siffra 14 miljoner liter.

Ökningen är dock inte riktigt så drastisk när man ser lite längre tillbaka i tiden. 1993 uppgick försäljningen till cirkla 16 miljoner liter.

Öl ökar mest

Bakom den ökade försäljningen av alkoholhaltiga drycker ligger främst en ökning av ölförsäljningen. Mellan 1998 och 2002 ökade den med hela 40 procent.

Även vinförsäljningen har ökat något under de senaste åren. Spritförsäljningen har dock legat på en konstant nivå efter en minskning under mitten av 1990-talet

Sprit en mindre del

Störst är försäljningen av öl, 2002 såldes det 9 miljoner liter. Tätt efter ölförsäljningen följer vinförsäljningen med 7,5 miljoner liter.

Årligen säljer Systembolaget en miljon liter spritdrycker i Göteborg.

B70.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet