Det börjar bli kallare igen! Särskilt på morgnar och kvällar märks det att vi nu definitivt lämnat sommaren bakom oss. Så vilka temperaturer kan vi förvänta oss under oktober? Diagrammet visar de lägsta och högsta temperaturerna som uppmätts under respektive månad mellan åren 1944 och 2002 i Göteborg.

Vi får inte mycket hjälp med att välja ytterkläder av historien. Under oktober har det genom åren gått att använda såväl badbyxor som päls.

Temperaturerna i diagrammet är inga genomsnittsvärden för månaden utan temperaturer som uppmätts någon gång under respektive månad.

Diagrammet är en illustration för hur mycket temperaturerna har varierat genom åren från 1944 och 2002, det går inte att peka ut något enskilt år.

Skillnad på 28 grader

Den högsta registrerade oktobertemperaturen är 21,0 grader, hela 28 grader mer än den lägsta oktobertemperaturen som är -7,2.

Den högsta uppmätta temperaturen, 34,1 grader, finns i augusti månad.

April inte att lita på

Kallast har det varit under en februarimånad då temperaturen sjönk ända ner till -26,4 grader. Den mest opålitliga månaden är precis som man brukar säga april. Skillnaden mellan den högsta och lägsta apriltemperaturen är hela 38 grader!

Se diagrammet som en termometer – staplarna börjar alltid vid den lägsta temperaturen som finns markerad på termometern, i detta fall -30 grader.

CDA.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet