Biltrafiken in och ut från Göteborgs city är nu den lägsta någonsin.Under 2008 minskade biltrafiken under vardagar både inom Göteborg och över kommungränsen.

Trafikkontoret har sedan 1970 kontinuerligt mätt antal passerande bilar på olika platser i Göteborg.

Det minskade bilresandet över kommungränsen innebar att en lång trend av årlig uppgång bröts. Senast biltrafiken minskade där var vid den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Sett till de senaste 30 åren har trafiken över kommungränsen ökat kraftigt, från i genomsnitt 160 000 passerande bilar per vardag till dagens 422 000.

Biltrafiken över citysnittet fortsatte att minska (-5,9 %) under 2008. Så lite trafik i city har det inte varit sedan mätningarna startades. Idag registreras drygt 57 000 bilpassager in och ut från city ett normalt vardagsdygn. Förklaringen till minskningen är att man tvingat ut trafiken längs lederna i stället.

AEE.gif

Fotnot: Med centrala stadssnittet avses området som ryms innanför Första Långgatan i väster till Friggagatan i öster och Gibraltargatan i söder. Citysnittet ryms i en cirkel innanför Slussgatan, Östra Hamngatan, Smedjegatan och Östra Pusterviksbron.

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet