I Göteborg rapporterades i snitt 958 trafikolyckor varje år under åren 2000, 2001 och 2002. För 2002 innebar det att över 1.300 människor skadades och åtta människor dödades.

Det går också att se skillnader när på året olyckorna inträffar. Största andelen sker under hösten, i oktober inträffar över tio procent av olyckorna.
Den andra toppen under året är i maj.

Årets första månader och semestermånaden juli är de minst olycksdrabbade.

Siffrorna i diagrammet avser endast olyckor som rapporterats till polisen.

8D2.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet