Genomsnittsåldern i Göteborg år är 39,3 år. Fast det skiljer en del mellan män och kvinnor. Männen är yngre, med en genomsnittsålder på 37,9 år, att jämföra med kvinnornas 40,6.

Att kvinnornas genomsnittsålder är högre betyder inte att det saknas unga kvinnor utan snarare att kvinnor har högre medellivslängd, vilket innebär att det finns betydligt fler riktigt gamla kvinnor än riktigt gamla män.

Jämfört med Sverige i sin helhet så är göteborgarna unga. Genomsnittsåldern i riket ligger på 40,7 år, det vill säga en bra bit över Göteborgs 39,3.

Flest unga i Lerum och Härryda

Göteborg ligger i mitten av åldersligan i Storgöteborg. Om man vill hitta många unga ska man bege sig till grannkommunerna Härryda och Lerum som är de kommuner i Storgöteborg som har lägst genomsnittsålder.

Högst genomsnittsålder har ökommunerna Tjörn och Öckerö.

Genomsnittsålder i Stor-Göteborgs kommuner 2003
B08.gif

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet