Andelen ungdomsbrottslighet för hela Göteborg visar en fortsatt nedåtgående trend, men det är en bit kvar till siffrorna i början på 1990-talet.

Räknat i antal så greps 1.225 stycken 13-18 åringar för brott 2002.

Om man undantar Lärjedalen, Kortedala, Bergsjön och Härlanda så minskade andelen gripna ungdomar i alla SDN 2002 jämfört med 2001.

888.gif

6090.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet