Trots alla larm om utfiskning så är torsken fortfarande den mest sålda fisken i Göteborgs Fiskhamn. Den utgjorde närmare en fjärdel av all såld fisk 2002.

Mängden såld torsk har dock minskat markant sedan slutet av nittiotalet. 1998 såldes 2.216 ton torsk i Göteborgs Fiskhamn, 2002 är motsvarande siffra 1.103 ton.

På andra plats efter torsken bland de havets läckerheter som säljs i Fiskhamnen ligger havskräfta med 639 ton, följt av 513 ton räka.

Av övriga fisksorter är rödspotta och kolja de mest sålda av de totalt 4.684 ton fisk som såldes 2002.

Totalt har mängden såld fisk i Fiskhamnen minskat de senaste åren, 1998 såldes 5.683 ton.

Antal ton fisk såld i Göteborgs fiskhamn år 2002


9D4.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet