Av de knappt 300.000 invånare i Göteborg som är mellan 20 och 64 år har de allra flesta gymnasiet som sin högsta utbildningsnivå. Inte långt därefter kommer gruppen som har eftergymnasial utbildning. Ungefär 15 procent av invånarna i åldersgruppen har folkskola/grundskola som sin högsta utbildning.

Alla stadsdelar (SDN) ser olika ut i sina så kallade utbildningsprofiler, men Styrsö är den stadsdel som mest liknar Göteborgs Stad

Ingen stadsdel har tyngdpunkten på sin utbildningsprofil i gruppen folkskole-/grundskolenivå. Störst i den här gruppen är Gunnared, Bergsjön, Lärjedalen och Biskopsgården.

Flest högutbildade söder om älven

I gruppen med gymnasieutbildning som högsta nivå finns två tredjedelar av alla stadsdelar, vilket innebär 42 procent av Göteborgs befolkning.

Tre stadsdelar har över hälften av sina invånare i denna grupp; Kärra-Rödbo, Tuve-Säve och Backa.

I gruppen eftergymnasial utbildning hittar vi den sista tredjedelen av Göteborgs stadsdelar, som alla når över 50 procent.

De är också väl samlade rent geografiskt på rad söder om älven. Med början från väster ligger Älvsborg, Majorna, Linnéstaden, Centrum, Örgryte och längst österut Härlanda. Det är bara Askim som ligger för sig själv i söder.

CBE.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet