Göteborgarnas utbildningsnivå stiger stadigt. Över en tredjedel av befolkningen, 38 procent, har högskole- utbildning. Sedan år 2000 har andelen ökat med 4,2 procentenheter.

Det är något fler kvinnor än män, 39 mot 37 procent, som har högskoleutbildning.

Mellan år 2000 och 2004 ökade andelen kvinnor med högskoleutbildning med 5 procentenheter, medan de högutbildade männen bara blev 3,5 procentenheter fler.

Över rikssnittet

Göteborgarna är också betydligt mer välutbildade än genomsnittssvensken. I hela riket har 29 procent högskolestudier jämfört med 38 procent för Göteborg. Under 2000-talet har utbildningsnivån ökat mer i Göteborg än riksgenomsnittet.

Andel (i procent) män och kvinnor med högskoleutbildning år 2000-2004

9E0.gif

Andel (i procent) med högskolestudier år 2004

40E0.gif

Källa: SCB:s utbildningsstatistik

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet