Av Göteborgs 490 000 invånare är omkring 80 procent födda i Sverige och 20 procent födda utomlands.

Bland de utrikes födda göteborgarna är Europa den vanligaste födelsekontinenten, nästan varannan, 48 procent, är född i Europa. 36 procent av de utrikes födda göteborgarna kommer från Asien, 9 procent kommer från Afrika och 5 procent från Sydamerika.

Vilka är de vanligaste födelseländerna? För de i Europa utrikesfödda göteborgarna är det Finland. Iran är det vanligaste födelselandet för födda i Asien, Somalia är vanligast bland födda i Afrika och Chile för födda i Sydamerika.

Göteborgare från 185 länder

Göteborgare födda i utlandet har sin bakgrund i hela 185 olika länder. Om man ser till vilka stadsdelsnämnder som har den största mångfalden av födelseländer finner man att Centrum ligger i topp, där finns representanter från 150 olika länder.

Därefter följer Kortedala och Biskopsgården med personer från 146 respektive 142 länder. Invånarna i Styrsö har sin bakgrund i 49 länder, men sett i förhållande till det totala antalet utrikes födda så hamnar Styrsö istället i topp när man ser till spridningen på födelseländer.

Göteborgare födda i Sverige och utlandet 2006:

Göteborgare födda i Sverige och utlandet 2006:

Antal födelseländer per stadsdel 2006:
Antal födelseländer per stadsdel 2006

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet