Antalet röstberättigade i Göteborg har ökat. Totalt är 373.760 personer röstberättigade till riksdagvalet och 387.929 till de kommunala valen.

97,8 procent av göteborgarna som är 18 år och äldre får rösta vid kommunalvalen och 94,2 procent vid riksdagsvalet.

Att fler får rösta vid kommunalvalen beror på att här får även en del utländska medborgare rösta*. I riksdagsvalet får endast svenska medborgare delta.

Färre utländska medborgare i år

Jämför man med valet 2002 är 15.884 fler personer berättigade att rösta vid riksdagsvalet och 12.080 fler får rösta i kommunalvalet.

En anledning till att antalet röstberättigade till riksdagsvalet ökat mer än till kommunalvalet, är att Göteborg i år har färre utländska medborgare än vid valet 2002.

Antal röstberättigade 2002 och 2006

AA2.gif

Antal förstagångsväljare 2002 och 2006

700C.gif

* I kommunalvalet får EU-medborgare, norrmän samt islänningar rösta under förutsättning att de är folkbokförda i Sverige. Medborgare från andra länder får rösta ifall man varit folkbokförd i Sverige i minst 3 år.

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet