Nu är det dags att börja med vårbruket. För dem som inte har egen trädgård är odlingslott ett bra alternativ. Diagrammet nedan visar fastighetsnämndens innehav av odlings- och koloniträdgårdslotter under åren 1998-2002.

Antalet områden för odlingslotter minskade 2000 från 47 till 45 och åren därefter har de minskat med ett område per år.

Å andra sidan ökade antalet områden för koloniträdgårdar 2000 från 15 till 19 stycken. Det innebär att antalet områden sammanlagt är lika många 2002 som
1998.

Färre lotter, fler koloniträdgårdar

Det totala antalet odlingslotter har dock minskat från 5.600 stycken 1998 till 5.150 stycken 2002 det vill säga en minskning med 8 procent under fem år.

Troligen beror minskningen av totala antalet odlingslotter på att de dubbelt så stora koloniträdgårdarna har blivit fler.

Läs mer om odlingslotter och kolonilotter, beskrivning och lista på områden, lediga lotter med mera på fastighetskontorets hemsida

C6C_2.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet