Under 2002 levererade VA-verket via sina 1.768 km långa ledningar 61,1 miljoner kubikmeter vatten. Drygt hälften, 53 procent, av det levererade vattnet konsumerade hushållen i Göteborg.

Den näst största konsumenten av Göteborgs dricksvatten är olyckligtvis läckage från ledningarna. Cirka 22 procent av det levererade dricksvattnet försvinner ut i marken.

Industrin och det allmännas behov står för cirka 10-12 procent vardera och VA-verket själva för ungefär två procent. Denna fördelning av konsumtionen av vattnet har i stort varit oförändrad genom åren

Förbrukning per person minskar

Hushållen förbrukar lika mycket vatten varje år, men konsumtionen per person har ändå minskat eftersom invånarna i Göteborg fler för varje år.

Under de senaste tio åren har konsumtionen minskat från cirka 198 liter till 180 liter per person och dygn.

A42.gif

4D7A.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet