I schlagersammanhang sjunger man ofta om att vinden vänder och vart den för oss. Men åt vilket håll har det blåst mest i Göteborg under de senaste tre åren? Vindriktningarna varierar men den vanligaste vinden kommer från sydväst.

Diagrammen nedan visar uppmätta vindriktningar 30 meter över marken vid miljöförvaltningens mätstation i Östra Nordstan.

Vindstilla mest ovanligt

Det mest ovanliga är vindstilla (mindre än 1 m/s). Vindstyrkorna för varje år visar att det blåste hårdast år 2002, i medeltal fyra meter per sekund och svagast 2000, i medeltal 3,2 meter per sekund.

År 2000 var speciellt

Överhuvudtaget var 2000 ett speciellt år vindmässigt, jämfört med de andra två åren. Förutom att medelvindhastigheten var lägst med en högsta andel av vindstilla, hade det året också störst andel av de varma syd- och sydvästvindarna.

A50.gif

5FCE.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet