De senaste tio julaftnarna har det varit snö vid två tillfällen, 2001 och 2004. År 2001 var snödjupet över tio centimeter.

Tittar vi på snöstatistiken sedan 1900 har det varit snö vid 30 procent av julaftnarna.

Vid en jämförelse av jular i Göteborg under jämna tioårsperioder, 1900-1909, 1910-1919 och så vidare, har antalet vita jular pendlat mellan två och fem per tioårsperiod. Det har alltså inte blivit vanligare med gröna jular på senare tid.

8DE.gif

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet