Hur ser åldersfördelningen ut i Göteborg?

Det finns ungefär lika många barn som äldre i Göteborg. Drygt var sjätte invånare är under sexton år och mer än var sjunde är pensionär. Chansen att träffa barn eller pensionärer varierar beroende på var i Göteborg du befinner sig.

Flest barn i Lärjedalen och Torslanda

Vill du att dina barn ska få många lekkamrater ska du bo i stadsdelsnämnderna Lärjedalen eller Torslanda där mer än var fjärde person är ett barn.

För den som vill undvika barn är det säkrast att hålla sig i stadsdelsnämnden Centrum, där endast åtta procent av invånarna är 15 år eller yngre.

Var finns bäst förutsättningar för ett aktivt pensionärsliv?

Om du är pensionär och vill vara säker på att hitta så många jämnåriga som möjligt bör du söka dig till stadsdelsnämnderna Frölunda eller Högsbo där mer än 25 procent av invånarna är pensionärer.

I stadsdelsnämnderna Lärjedalen och Gunnared är pensionärer betydligt mer sällsynta, knappt en av 10.

Varför är skillnaderna så stora mellan olika stadsdelar?

En av flera orsaker till skillnaderna i andel barn och äldre i stadsdelsnämnderna är bostadsbeståndet. Finns det många stora bostäder finns det många barn, och omvänt finns det fler pensionärer i områden med många mindre bostäder.

C5A.gif
7326.gif

Uppgifterna hämtade ur Statistisk årsbok Göteborg.

Göteborgs Stad har en egen statistikgrupp som sammanställer Göteborgsstatistik inom en lång rad områden.

Läs mer på:

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet