Styrsö är Göteborgs till ytan största stadsdelnämnd, ja i varje fall när man räknar in vattenarealen. Sett till landytan är Lärjedalen störst, tätt följd av Torslanda.

Hela Göteborgs Stad är 1.030 kvadratkilometer stort inklusive vattenareal (hav). Landytan på 449 kvadratkilometer är således mindre än hälften av den totala ytan.

Det är stor skillnad mellan stadsdelarnas storlek. Lärjedalen är med 77 kvadratkilometer mer än 20 gånger större än Frölunda, som med sina 3,7 kvadratkilometer är den till ytan minsta stadsdelen.

Stadsdelarnas landareal

Stadsdelarnas landareal

Statistik Göteborg
Statistisk årsbok Göteborg på Internet