Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2019-04-24]

Göteborg på åttonde plats bland Sveriges hållbara kommuner

Fler och fler svenska kommuner arbetar med att plastbanta i kommunala verksamheter. Foto: Pixabay

Tvåa bland storstäderna. Göteborg klättrar från elfte plats till en åttondeplats när tidningen Aktuell hållbarhet för elfte gången har granskat svenska kommuners miljöarbete. På första plats hamnar Helsingborg, följd av Lund och Gävle. Bland storstäder och storstadsnära kommuner kom Göteborg på andra plats.

Göteborgs Stad har sedan 2010 hamnat som bäst trea och sämst tolva. I år är första året som storstäder och storstadsnära kommuner rankas i en egen lista.

– Kommunernas roll som motor i det svenska miljöarbetet kan inte överskattas. Det är de som i praktiken genomför omställningen till ett miljösmart samhälle. Därför är det viktigt att regelbundet mäta deras aktivitet och ambition, säger Mikael Salo, chefredaktör för Aktuell hållbarhet.

Granskningen bygger dels på en enkät där kommunerna bland annat svarat på hur de arbetar för att minska utsläppen från transporter och om de har ett systematiskt arbete för att minska plastförbrukningen i verksamheterna, dels på data från offentliga källor. Detta har sedan vägts ihop till en totalsumma med 41 möjliga poäng. Göteborg fick 31,39 poäng, vinnaren Helsingborg 36, 99, Lund 35,96 och Gävle 34,11.

82 procent av kommunerna har svarat
Hälften av de svenska kommunerna har en strategi för hur de arbetar med FN:s hållbarhetsmål, vilket är en kraftig ökning. Nio av tio ställer klimatrelaterade krav vid inköp och leasing av fordon. Tre av fyra uppger att de arbetar för att öka förnybar energianvändning hos invånarna. Allt fler kommuner har en kemikalieplan, liksom kommuner som arbetar med att plastbanta i kommunala verksamheter.

240 av Sveriges 290 kommuner, 82 procent, svarade på enkäten, vilket är fler än förra året.

De offentliga data som vägts in i granskningen kommer från Boverket och länsstyrelsernas miljömålsenkät, Naturvårdsverkets statistik om kommunala naturreservat, Livsmedelsverkets nyckeltal om ekologiska inköp, Håll Sverige Rent kommunalindex, Svenskt Vatten hållbarhetsindex, SKL:s rankning av företagsklimat och hälsoskydd, samt information om kommunernas åtgärdsarbete från Vattenmyndigheterna.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se kommunfullmäktiges budgetdebatt 13 november

Sändningen startar klockan 9.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg
Budgetförslag för 2020, uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor och delårsrapport augusti var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 23 oktober. Läs kommunstyrelsens notiser här

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - goteborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling