Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2019-04-12]

Göteborg vårstädas i två veckor

Årlig insats sedan 1995. Med början på måndag 15 april fylls Göteborg av olika arbetslag som ska tömma staden på skräp, skrot och miljöfarligt avfall. Den två veckor långa storstädningen är ett samarbete över förvaltningsgränser för att bland annat rengöra ytor som inte städas regelbundet under året.

– Den här tiden på året är det perfekt att storstäda. När snön är borta och innan gräset börjat växa syns skräp som vi inte annars ser, säger Xavier de Maupeou, enhetschef på fastighetskontoret.

Stora vårstädningen och är ett samarbete mellan fastighetskontoret, trafikkontoret och park- och naturförvaltningen. Samarbetet startade inför friidrotts-VM 1995 och har levt vidare i olika former sedan dess. Med en gemensam städinsats blir fler ytor rena.

– Göteborgs Stad äger cirka 28 000 hektar av kommunens yta och de flesta området städas kontinuerligt under året. Men det finns ytor som saknar regelbunden skötsel och det är framförallt dem vi satsar på nu.

Städning som ska synas
Vårstädningen är även inriktad på att upptäcka och städa så kallade tjuvtippar. Det är platser i naturen där stora mängder avfall som kan vara miljöfarligt har dumpats.

En annan poäng med en stor, enskild insats är att den syns på ett annat sätt än det kontinuerliga underhåll som pågår hela tiden.

– Vi vill visa medborgarna hur mycket som skräp som slängts och allt tid och resurser som går åt till att städa. Vår förhoppning är att det kan skapa en medvetenhet och kanske en dialog kring det egna beteendet och hur man hanterar skräp.

Stora vårstädningen utförs av arbetsmarknadslag från både park- och naturförvaltningen och entreprenörer. Den pågår under två veckor med start vecka 16.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling