Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Miljö & kretslopp

[Publicerad 2019-01-10]

Göteborg visas upp för fler internationella beslutsfattare

Studiebesök på projektet FED (Fossil-free Energy Districts)- Johanneberg Science Park, under Volvo Ocean Race 2018. Foto: Barry Li

Hållbara lösningar lockar. Göteborgsregionen kommer att få fler besök av internationella beslutsfattare framöver. Business Region Göteborg ska ansvara för besöken och det är främst innovativa lösningar för kollektivtrafik, fjärrvärme och stadsutveckling som lockar de utländska gästerna.

Svenska smarta lösningar för hållbara städer ska visas upp genom regeringsuppdraget Smart City Sweden och Business Region Göteborg blir genom sin verksamhet Green Gothenburg ansvarig för besöksverksamheten i Göteborgsregionen.

Besöksverksamheten har tidigare lyft fram goda exempel inom miljö, klimat och energi. Nu utökas detta till att också inkludera exempel inom områdena social hållbarhet, hållbara transporter, digitalisering och stadsplanering.

Sedan 2013 tar Green Gothenburg emot mellan 30 och 50 besöksgrupper per år med internationella beslutsfattare som vill se regionens lösningar för att nå miljö- och klimatutmaningar.

Mest asiatiska besökare
Kollektivtrafik, fjärrvärme och stadsutveckling är exempel på områden som lockar till Göteborg och där det finns många innovativa och framgångsrika företag som kan visa upp spännande lösningar. Besökare kommer från hela världen och mest frekvent är besökare från Asien.

– Vi hoppas att Smart City Sweden ska få fler internationella beslutsfattare intresserade av västsvenska lösningar så det på sikt innebär fler exportaffärer för regionens företag. Genom att vi sprider smarta lösningar för att möta samhällsutmaningar hoppas vi också bidra till att fler länder når FN:s mål för hållbar utveckling, säger Sofia McConell, verksamhetsansvarig för Green Gothenburg.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Se sändningen från kommunfullmäktige 23 maj

Sändningen startar klockan 16 på torsdag 23 maj.

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Detaljplan för bostäder och verksamheter i Pustervik, gemensamma riktlinjer för stadens avhopparverksamhet, detaljplan för Västlänkens station Korsvägen och åtgärder för att stärka arbetet mot sexuella trakasserier på Göteborgs Stads arbetsplatser var några av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 22 maj. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling