Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2017-02-15]

Göteborg ökar samarbetet för utsatta EU-medborgare

Projektet Bättre hälsa, som Göteborgs Stad driver tillsammans med Stockholm och Malmö, har beviljats 8,7 miljoner för att förbättra hälsan hos kvinnliga utsatta EU-medborgare. Inom projektet har man träffat och samtalat med över 100 kvinnor som försörjer sig genom att tigga.

Försörjning i hemlandet en förhoppning. Hälsoprojekt, akutboenden och förskola är exempel på humanitärt stöd som utsatta EU-medborgare kan få i Göteborg. Nu intensifieras samarbetet med den stad i Rumänien som många av de hjälpbehövande kommer från. Förhoppningen är att öka möjligheterna att försörja sig i hemlandet.

Årsrapport:
Arbete riktat till EU-medborgare och internationellt arbete 2016.

Det är fortfarande hundratals utsatta EU-medborgare som söker sig till Göteborg i hopp om att hitta försörjning, bland annat genom att tigga. Det är svårt att göra en bedömning om hur många det rör sig om, men Göteborgs Stads uppskattning är att cirka 400–500 personer befinner sig här samtidigt. De lever ofta i en mycket utsatt situation och man räknar med att en majoritet inte kan ordna eget boende utan sover ute.

Samarbete med fyra frivilligorganisationer
– Enligt socialtjänstlagen är vi ytterst ansvariga för alla som vistas i kommunen, ingen ska fara illa. Vad vi kan göra är akuta insatser och ge humanitärt stöd, säger Teresa Woodall, enhetschef på social resursförvaltning, och den enhet som samordnar insatserna för bland annat utsatta EU-medborgare.

Arbetet sker i samarbete med olika frivilligorganisationer enligt metoden Idéburet offentligt partnerskap, IOP. Under 2015 och 2016 har Räddningsmissionen, Stadsmissionen, Frälsningsarmén och Bräcke diakoni ingått i samarbetet. Det handlar bland annat om att erbjuda sovplatser, måltider, hjälp med myndighetskontakter, öppen förskola och insatser för att stärka möjligheterna till arbete.

Via ett avtal står social resursförvaltning för en del av finansieringen och organisationerna för själva verksamheten. Det här är en modell som Teresa Woodall tycker fungerar mycket bra.

Informerar om härbärgen
– Vi hade aldrig kunnat göra det här själva. Nu kan varje organisation erbjuda det som man är bra på, säger Teresa Woodall.

Men det handlar också om att samordna Göteborgs Stads verksamhet och resurser på bästa sätt så att nämnder, förvaltningar och bolag samverkar. Till exempel när det gäller åtgärder vid illegala bosättningar – när tält och husvagnar sätts upp en längre tid utan tillstånd från markägaren. Där har Göteborgs Stad samordnat sina rutiner och erbjuder alternativ.

– När det ska ske en avflyttning har vi uppsökande team på plats kvällen innan och informerar om härbärgen och var det finns möjligheter att sova.

Begränsad tillgång till sjukvård
Göteborgs Stad har också utökat samarbetet med andra parter. Ett exempel är EU-projektet Bättre hälsa som bedrivs tillsammans med Stockholms Stad och Malmö Stad. Tillsammans har man beviljats 8,7 miljoner för att gemensamt förbättra hälsan hos kvinnliga utsatta EU-medborgare. Inom projektet har man träffat och samtalat med över 100 kvinnor som försörjer sig genom att tigga.

– Att leva på det här viset ger dålig hälsa, samtidigt som de har begränsad tillgång till sjukvård. Vi fokuserar på områden där kvinnorna själva kan förbättra sin hälsostatus, bland annat genom stöd från tandläkare, sjuksköterskor och fotvårdsspecialister, säger Teresa Woodall.

Under 2016 har man också fortsatt och förstärkt samarbetet med organisationer och städer på EU-nivå. Inte minst i Rumänien. Många av de utsatta EU-medborgarna i Göteborg kommer från Buzau i Rumänien och från Göteborgs Stad arbetar man aktivt med att bygga kontakter och etablera relationer där.

Reser till Buzau i maj
– Vi har just beviljats pengar från EU-kommissionen för att göra en resa till Buzau i maj. Vår förhoppning är att bygga samverkansprojekt som kan ge utbildning och möjligheter till försörjning hemma i Rumänien, säger Teresa Woodall.

I rapporten finns en mer heltäckande bild av stadens arbete för utsatta EU-medborgare. Rapporten presenterades för social resursnämnd i förra veckan och ligger nu till grund för utveckling av arbetet framöver.

– Vi kommer att fortsätta utveckla samarbetet med idéburen sektor för att möta de behov som finns, säger Teresa Woodall.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Förstudie om gränslös vård i Angered, Göteborgs Stads risk- och sårbarhetsanalys och Göteborgsförslag [828] Hearing om Västlänkens tidplan, budget och miljö. Det var tre av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen 11 september. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Se sändningen från kommunfullmäktige 12 september

Gamla Göteborg

Götaälvbron fyller 80

Läs fler artiklar i serien Gamla Göteborg

Stadsutveckling Göteborg

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs Stads kalendarium

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling