Vårt Göteborg – Göteborgs Stads nyhetstidning

Övrigt

[Publicerad 2018-01-29]

Göteborgarna fortsätter att bli fler

Preliminära siffrorna för 2017 klara. 564 018 invånare hade Göteborg på nyårsafton 2017 enligt stadsledningskontorets preliminära siffror. Det är en fortsatt ökning med 7 400 personer jämfört med rekordåret 2016.

Läs också:
Göteborgs Stads statistikavdelning firar 100 år av kommunala siffror [2018-01-30]
Så har Göteborg vuxit under hundra år [2018-01-30]

– Befolkningsförändringen är fortsatt hög, men inte riktigt lika hög som förra året. Men den ligger fortfarande på en hög nivå, säger Lutz Ewert, teamledare vid stadsledningskontorets avdelning för statistik och analys.

Utvecklingen i Göteborg speglar landet i övrigt.

– Det är en bild som stämmer med landet som helhet. Vi blir fler, men själva ökningen minskar något jämfört med år 2016

Den 21 februari kommer statistiska centralbyråns befolkningsstatistik för 2017, där de exakta siffrorna fördelade på olika kategorier presenteras.

– Vi kan till exempel se att födslar minskade under förra året utifrån hur många nollåringar som var skrivna här vid årsskiftet, men än så länge vet vi inte exakt hur många som fötts i Göteborgs kommun.


Gilla och följ Vårt Göteborg

Facebook logo

Twitter logo

Vårt Göteborgs nyhetsbrev

Nyheter från Göteborgs Stad varje vardag. Prenumerera här

Beslut i kommunstyrelsen

Gustav Adolfs Torg

Översyn av Göteborgs Stads modell för föreningsbidrag och Göteborgsförslag om att ompröva Västlänken var två av de ärenden som kommunstyrelsen beslutade om onsdagen den 21 augusti. Läs kommunstyrelsens notiser här!

Göteborgs Stads kalendarium

Se sändningen från kommunfullmäktige 11 juni

Sändningen startar klockan 16 på tisdag 11 juni.

Stadsutveckling Göteborg

Upprustning Brunnsparken

En grön och nära storstad för alla – läs om stadsutvecklingen på sajten Stadsutveckling Göteborg.

Göteborgs officiella besöksguide - Go:teborg.com

Vad är på gång i Göteborg? Hitta evenemang, restauranger och boende i Göteborgs officiella besöksguide

 

Länkar

Vårt Göteborgs länksamling