Snart 100 år sedan de första internerna flyttade in. Det är tätt mellan jubileerna på det gamla fängelset i Härlanda. I år firar förvaltaren Higabgruppen 40 år och 2007 har det gått ett helt sekel sedan de första internerna flyttade in på det nybyggda fängelset som skulle ersätta den gamla anstalten Rosenborg vid Lilla Bommen.

I mars 1997 var fängelseepoken till ända på Härlanda. Men den som kommer på besök till den gamla cellbyggnaden idag behöver inte fundera särskilt länge för att förstå i vilket syfte hovintendent Gustaf Lindgren en gång ritade huset. Många intakta celldörrarPå sina håll finns galler och cellfönster kvar, och många av de karaktäristiska celldörrarna med sina små luckor är intakta även sedan Härlanda stadsdelsförvaltning flyttade in i den renoverade byggnaden för några år sedan.Många göteborgare kommer att förknippa namnet Härlanda med fängelset lång tid framöver, men faktum är att det på området fanns mycket annat – som ett litet samhälle i sig. Där fanns förutom vårdpersonal som läkare, tandläkare och rättspsykiatriker också tingsrätt, skrädderi, tvätteri och småindustrier. Dessutom byggdes det 1912 tjänstebostäder för fängelsets personal – och även om internerna för länge sedan flyttat fungerar husen än idag som utmärkta bostäder. Snickeriet blir kulturhusI längan som ligger parallellt med Härlandavagnen och spårvägstrafiken har ett Ungdomens Hus etablerat sig. Vidare har park- och naturförvaltningen samlat tidigare utspridda avdelningar och tagit plats i fastigheten. Med den nya epoken följde också ett nytt namn – Härlanda fängelse blev Härlanda Park och processen in i den nya skepnaden är egentligen bara påbörjad. Nästa år, 2007, väntas till exempel det gamla snickeriets förvandling till kulturhus vara klar. Och fotbollsklubben Qviding FIF får ett allt starkare fäste på området.Men det finns gränser för vad man får göra med den gamla fina fastigheten som finns upptagen såväl i kommunens som i statens bevarandeprogram. Det garanterar att Härlanda, även utan fängelse, förblir en fängslande miljö i många år framöver. Text:Lars Hjertberg Foto:Hans Wretling• Ungdomens Hus – FängelsetLäs mer: Vårt Göteborg går husesyn när Higab fyller 40 årLäs fler artiklar om göteborgarnas hus >>