Göteborgs äldsta hus tillsammans med Torstensonska palatset. 1642, samma år som Kronhuset började byggas, dödades kungens arkitekt Simon de la Vallée i en duell på Stortorget i Stockholm. Troligen var det just fransmannen, med förflutet i Holland, som ritat Kronhuset för den ännu unga staden Göteborg.

Dramatiken kring Kronhuset skulle fortsätta. Riksdagens överläggningar hade precis inletts i januari 1660 när Karl X plötsligt insjuknade. Några veckor senare dog han bara 37 år gammal.Ett lager för krigsmaterialFrån dödsbädden i Torstensonska palatset på Södra Hamngatan skrev kungen sitt testamente. Så kom det sig att Göteborg och Kronhuset också blev platsen för utropandet av landets nye kung – den då bara fyra år gamle Karl XI.Idag är Kronhuset Göteborgs äldsta byggnad i jämn kamp med just Torstensonska palatset. De äldsta tegelstenarna är holländska, men det var svenskt tegel som fullbordade huset mer än ett decennium senare. Och i allt väsentligt är Kronhusets exteriör identisk med den byggnad som restes för att bli ett så kallat tyghus – det vill säga i avsikt att hysa krigsmateriel. Troligen var alltså Simon de la Vallée mannen bakom ritningen – säkert är att arkitekten hade holländska förebilder.Restaurerades på 1950-taletDen stora salen i bottenvåningen, som idag är populär konsertsal för Göteborgsmusiken, är en rekonstruktion av rummets utseende på 1660-talet. Efter riksdagen blev lokalen garnisonskyrka och förblev så ända fram till 1898. Precis ett sekel senare, 1998, flyttade Göteborgsmusiken in. Innan dess hade här också hunnit vara både förråd, och efter en restaurering på 1950-talet, utställningslokal.Idag fungerar andra våningen som kontor och övningsrum för de 26 professionella musikerna medan det övre planet tills vidare är outnyttjat. Mötet mellan kulturhistorisk respekt och moderna krav måste få ta sin tid.Kronhuset och bodarnas många besökare kunde under 2006 glädja sig åt att kopior av fasadens gamla vapenemblem åter kommit på plats, och att 350-åringen bär sina år med fortsatt heder i behåll. Text:Lars Hjertberg Foto:Hans WretlingLäs mer: Vårt Göteborg går husesyn när Higab fyller 40 årLäs fler artiklar om göteborgarnas hus >>